Efikasni odnosi sa javnošću i značaj informisanja u sistemu socijalne zaštite

  subota, 27. oktobar 2018. - subota, 27. oktobar 2018.

MESTO ODRŽAVANjA

Novi Sad

NAZIV PROGRAMA
Efikasni odnosi sa javnošću i značaj informisanja u sistemu socijalne zaštite

AUTORI PROGRAMA
Ivana Koprivica
Tatjana Lazor

KONTAKT OSOBA
Ivana Koprivica Pokrajisnki zavod za socijalnu zaštitu, Bulevar Mihajla Pupina 25, kanc.br.6
koprivica.ivana@pzsz.info
Tel/faks: 021 425-854 Mob. tel: 063 523 219


CILjEVI PROGRAMA

  • Proširiti znanja učesnika/ca o planiranju odnosa sa javnošću
  • Unaprediti razumevanje učesnika/ca o značaju odnosa sa javnošću i informisanja u sistemu socijalne zaštite
  • Podstaći učesnike/ce na izradu plana informisanja za svoju instituciju/ustanovu/organizaciju i usklađivanje sa drugim dokumentima i procesima

 

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik