Voditelji slučaja u CSR prošli obuku za korišćenje aplikacije

  sreda, 24. oktobar 2018.

U prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu održana je serija obuka za voditelje slučaja u centrima za socijalni rad, sa ciljem da se upoznaju sa aplikacijom kreiranom kako bi se dobio bolji uvid u opterećenost voditelja slučaja brojem i karakteristikama predmeta.

Aplikaciju je kreirao stručni tim Zavoda, kao deo aktivnosti na istraživanju koje sprovodi uz podršku UNICEF kancelarije u Beogradu. Više informacija o ovom istraživanju možete pogledati na link ka aktuelnosti koja se odnosi na ovo istraživanje.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik