Sednica Odbora za akreditaciju

  petak, 17. maj 2019.

Sednica Odbora za akreditaciju održana je 9. maja 2019. godine u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Dnevnim redom sednice je predviđeno razmatranje devet programa prijavljenih na akreditaciju, kao i zahtevi za obnovu akreditacije jedanaest programa kojima akreditacija ističe u prvoj polovini ove godine.

Nakon razmene mišljenja o kvalitetu razmatranih programa, Odbor je doneo odluku da se šest programa akredituje, a da se za tri programa predloži odbijanje akreditacije. Na ovoj sednici je obnovljena akreditacija jedanaest programa čiji su autori podneli zahtev za obnovu akreditacije.

Osim razmatranja programa, na sednici Odbora pažnja je bila poklonjena nekim od trendova uočenih u oblasti akreditacije. Jedan od najizraženijih odnosi se na porast broja jednodnevnih programa. Jedan od razloga za to je činjenica da svi akreditovani programi učesnicima donose isti broj bodova (15) za obnovu licence. Članovi Odbora su se saglasili da to nije opravdano i da bi trebalo pronaći rešenje za drugačije vrednovanje programa.

Naredna sednica Odbora za akreditaciju se planira u poslednjem kvartalu tekuće godine.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi