Podrška supervizorima

  petak, 29. mart 2019.

 

U Zubinom Potoku je 26. marta 2019. godine održan supervizijski sastanak sa supervizorima i voditeljima slučaja iz centara za socijalni rad: Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Kosovska Kamenica, Gračanica, Ranilug, Novi Pazar, Prijepolje, Priboj, Raška, Leposavić, Srbica i Vučitrn-Prilužje, ukupno 21 učesnik.

U isto vreme je održan i sastanak predstavnika Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i direktora centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Kosova i Metohije - Vučitrn, Srbica i Ranilug.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik