Nova obuka za supervizore u CSR

  utorak, 13. oktobar 2020.

U skladu sa Programom rada Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu za 2020. godinu, u Beogradu se od 12. do 16. oktobra 2020. godine realizuje akreditovani „Program osnovne obuke za supervizore u centrima za socijalni rad“.

Ovo je prva od dve planirane obuke za 2020. godinu i na njoj učestvuje 12 supervizora iz centara za socijalni rad iz Beograda, Kragujevca, Niša, Kraljeva, Čačka, Aleksinca, Užica i Nove Varoši.

Autorski tim Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je „Program osnovne obuke za supervizore u centrima za socijalni rad“ do sada realizovao 37 puta sa ukupno 571 učesnikom iz cela Srbije.

Učesnici će tokom petodnevne obuke biti osposobljeni da primenjuju obavezujuće dokumente koji se odnose na sistem socijalne zaštite u celini, a pre svega na CSR, da planiraju i realizuju proces individualne i grupne supervizije, da prate napredak svakog pojedinačnog voditelja slučaja i da o tim procesima vode odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik