Podaci o nasilju u porodici

  utorak, 12. februar 2019.

Republički zavod za socijalnu zaštitu (RZSZ), kao odgovorna institucija za održiv i efikasan razvoj i unapređivanje prikupljanja i izveštavanja u sistemu socijalne zaštite je u procesu razvoja sistema praćenja, odnosno upravljanja podacima o nasilju u porodici i partnerskim odnosima.

U prvoj fazi je uz podršku UNDP kreiran metodološki okvir praćenja, odnosno definisani indikatori za praćenje nasilja u porodici i partnerskim odnosima. U drugoj fazi je, uz podršku UNICEF-a, započeto kreiranje aplikacije za praćenje nasilja u porodici i partnerskim odnosima u centrima za socijalni rad.

Praćenje nasilja putem softversko aplikativnih rešenja omogućava praćenje velikog broja indikatora: od podataka o prijavama nasilja i karakteristikama osoba koje su prijavljene kao žrtve nasilja, do podataka o postupcima u sprovođenju stručnog postupka u CSR. U toku je izrada dokumenata zasnovanih na procedurama CSR, odnosno definisanje administrativnih podataka iz procedura CSR-a i izrada programskih rešenja za praćenje procesa vođenja slučaja u postupcima nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik