Подршка пружаоцима услуга социјалне заштите
 
Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите ступио је на снагу 22. маја 2013. године. Правилником се уређују ближи услови за издавање лиценце, образац лиценце, начин издавања и обнављања, односно суспензије и одузимања лиценце, као и начин вођења и садржина Регистра лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите.
 
 
 
Републички завод за социјалну заштиту je формирао Tим за подршку пружаоцима услуга социјалне заштите током процеса лиценцирања. Сачињено је упутство за припрему документације и израду елабората о испуњености услова за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите.
 
 
 
За све евентуалне нејасноће у примени одредаба овог Правилника можете се обратити на мејл адресу: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.