ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

9. октобар 2017.

Поступак  jавнe набавкe : Енергетске услуге - грејање

 

 

 

7. децембар 2016.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добара – софтверско решење – генерисање регистра насиља у породици и партнерским односима

 

  


 

24. новембар 2016.

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: Енергетске услуге - грејање

 
 


 

23. новембар 2016.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добара – Путнички аутомобил

 

 


 


23. март 2016.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добара – Материјал за саобраћај: безоловни бензин Еуро Премиум БМБ 95 и Дизел гориво - за реализацију пројектних активности

 

  

1. март 2016.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добара – Материјал за саобраћај: безоловни бензин Еуро Премиум БМБ 95

 

 23. фебруар 2016.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добара - рачунарска опрема

 


 

 

2. децембар 2015.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добара – Путнички аутомобил

 

 

21. октобар 2015.

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: Енергетске услуге - грејање

 

 


 

13. октобар 2015.

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: Енергетске услуге - грејање

  


9. фебруар 2015.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добара – Материјал за саобраћај: безоловни бензин Евро Премиум БМБ 95

 


 


19. новембар 2014.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добара - рачунарска опрема

  


16. април 2014.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка услуге штампања информативног и промотивног материјала

 


 


 

4. фебруар 2014.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добра – бензин

  


 

21. октобар 2013.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка добра – бензин путем корпоративних картица

 
 


 

02. октобар 2013.

Поступак  jавнe набавкe мале вредности: Набавка услуга – организација стручних скупова према месту одржавања, трајању, броју учесника и потребном смештају за учеснике и тренере - водитеље радионица