Прописи од значаја за социјалну заштиту

Републички завод за социјалну заштиту је, у оквиру стручне подршке актерима у систему социјалне заштите, препознао потребу да прописи који регулишу ову област буду доступнији.

Издвојена је група прописа значајних за рад центара за социјални рад, установа за смештај и свих других актера у систему.

Имајући у виду бројност законских, подзаконских и других аката који регулишу ову област, издвојени сет прописа свакако није коначан, а у зависности од промене постојећих и доношења нових, овај сет нормативних аката биће допуњаван.


Преузмите