ИЗДАЊА ЗАВОДА
 
 

                
 
 
Ови приручници нуде практична објашњења, препоруке и идеје које би пружаоцима услуга могле да буду од помоћи у успостављању и унапређивању услуга за децу и младе, да им представе значај, предности и могућe начинe ангажовања волонтера.

Приручници су намењени свима од којих се очекује да активно доприносе успостављању, развоју и праћењу ефеката услуга социјалне заштите намењених деци и младима, а пре свега пружаоцима услуга, локалним самоуправама – наручиоцима услуге, актуелним и будућим корисницима услуге и практичарима који раде са децом и младима са инвалидитетом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима – Смернице за стручне раднике центара за социјални рад
 
Смернице за израду налаза и мишљења органа стратељства у кривичном поступку према малолетницима намењене су првенствено водитељима случаја у центрима за социјални рад, како почетницима тако и онима који имају значајније искуство у раду на овој проблематици. Детаљније... 

 
 
 
 
 
 
Породични сарадник – Приручник за пружање услуге
 
Породични сарадник је  једна од првих у низу потребних  интензивних услуга намењених  оснаживању  породица  у Србији.
Услуга породични сарадник има за циљ  унапређење капацитета породице да омогући безбедност и стабилне услове за раст, развој и добробит детета у његовом породичном окружењу. Детаљније...  
 
 
 
 
Каталог акредитованих програма обуке
Каталог акредитованих програма обуке у социјалној заштити

Друго, допуњено издање Каталога акредитованих програма обуке у области социјалне заштите, у издању Републичког завода за социјалну заштиту, објављено је печетком новембра 2012. године. Каталог је намењен пружаоцима услуга у социјалној заштити, садржи информације о акредитованим програмима и о најзначајнијим резултатима постигнутим на плану акредитације од њеног успостављања 2008. године до данас... Детаљније
 
 
 
 
Социјална мисао
 
Почев од 2008. године, Републички завод за социјалну заштиту је суиздавач стручног часописа „Социјална мисао“ – часописа за  теорију и критику социјалних идеја и праксе. У сарадњи са власником часописа, Издавачким предузећем „Социјална мисао“, Завод даје свој допринос и путем пласмана и промоције часописа и стручних садржаја објављених у њему... Детаљније