Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 115

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 195

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 196

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 197

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/index2.php on line 111

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/index2.php on line 112

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/index2.php on line 113

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/index2.php on line 114

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /home/zavodsz/public_html/zavodsz.gov.rs/index2.php on line 115
www.zavodsz.gov.rs - База акредитованих програма обуке
База акредитованих програма обуке

09.12.2008. 

БАЗА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА ОБУКЕ

Одељење за професионалну обуку Републичког завода за социјалну заштиту формирало је базу података акредитованих програма обуке пружаоца услуга у oбласти социјалне заштите.

Један од циљева сталног стручног усавршавања запослених у установама социјалне заштите, јесте побољшање квалитета постојећих услуга и подстицај и развој нових.

Обједињавање свих података о едукативним програмима на једном месту, омогућиће доступност, упоредивост и конкурентност програма обуке, праћење и вредновање њихове реализације, као и континуирано унапређивање њиховог  квалитета.


База података је конципирана тако да садржи основне податке о пријављеним, акредитованим и реализованим програмима, а циљ је брза и лака  доступност података свим заинтересованим странама у социјалној заштити.

База пружа податке о ауторима, тренерима, времену и месту одржавања обуке и омогућава укрштање података, статистичке анализе.

С обзиром да је процес акредитације програма континуирана активност, као и да се реализација програма одвија у форми сталног стручног усавршавања, база података захтева редовано ажурирање података.

Ажурирање се врши на основу извештаја о реализацији програма обуке које аутори достављају Републичком заводу за социјалну заштиту.

За приступ бази кликните на банер:

 База акредитованих програма обуке


(Напомена: претраживања у бази су могућа искључиво ћириличним писмом).

Image Упутство за коришћење базе података