База акредитованих програма обуке

09.12.2008. 

БАЗА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА ОБУКЕ

Одељење за професионалну обуку Републичког завода за социјалну заштиту формирало је базу података акредитованих програма обуке пружаоца услуга у oбласти социјалне заштите.

Један од циљева сталног стручног усавршавања запослених у установама социјалне заштите, јесте побољшање квалитета постојећих услуга и подстицај и развој нових.

Обједињавање свих података о едукативним програмима на једном месту, омогућиће доступност, упоредивост и конкурентност програма обуке, праћење и вредновање њихове реализације, као и континуирано унапређивање њиховог  квалитета.


База података је конципирана тако да садржи основне податке о пријављеним, акредитованим и реализованим програмима, а циљ је брза и лака  доступност података свим заинтересованим странама у социјалној заштити.

База пружа податке о ауторима, тренерима, времену и месту одржавања обуке и омогућава укрштање података, статистичке анализе.

С обзиром да је процес акредитације програма континуирана активност, као и да се реализација програма одвија у форми сталног стручног усавршавања, база података захтева редовано ажурирање података.

Ажурирање се врши на основу извештаја о реализацији програма обуке које аутори достављају Републичком заводу за социјалну заштиту.

За приступ бази кликните на банер:

 База акредитованих програма обуке


(Напомена: претраживања у бази су могућа искључиво ћириличним писмом).

Image Упутство за коришћење базе података