АКТУЕЛНО

Активним учешћем у практичној операционализацији бројних реформских процеса дефинисаних Стратегијом развоја социјалне заштите Завод потврђује своју оријентацију ка увођењу интегралног модела социјалне заштите у Србији. Подршка изградњи нове политике и законодавне власти, децентрализацији система социјалне заштите, обезбеђивању ефикаснијих и квалитетнијих услуга и јачању капацитета запослених у социјалној заштити представљају задатке у чијој реализацији Завод учествује као равноправан партнер креаторима политике, доносиоцима одлука и пружаоцима услуга у систему социјалне заштите.