Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Корисни сајтови
  Линкови Број прегледа
  Link   Стратегија за смањење сиромаштва
704
  Link   Мрежа истраживача социјалних прилика
637
  Link   Стална конференција градова и опшина
486
  Link   Геронтолошко друштво Србије
656
  Link   Друштво психолога Србије
861
  Link   Педагошко друштво Србије
554
  Link   Делегација Европске уније у Републици Србији
949
  Link   Републички завод за статистику
531
  Link   Економски институт
682
  Link   Институт друштвених наука
747
  Link   Канцеларија за Европске интеграције
513
  Link   Национална служба за запошљавање
479
  Link   Републички фонд за развој
520
  Link   Фонд за развој Републике Србије
698
  Link   Независно Удружење новинара Србије
588
  Link   Удружење новинара Србије
1096
  Link   Привредна комора Србије
489
  Link   Црвени крст Србије
546
  Link   Комесаријат за избеглице Републике Србије
1141
 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО