Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Активности
Активности
Активности Штампај


ГОДИШЊА ИЗВЕШТАВАЊА
О РАДУ ЦЕНТАРА И УСТАНОВА

У оквиру подршке актерима у систему социјалне заштите, пружаоцима услуга у пракси и доносиоцима одлука у конципирању социјалне политике,  редовно годишње извештавање о раду установа социјалне заштите у Србији извршено је у мају 2011. године.

Извештаји се базирају на прикупљеним појединачним извештајима о раду  139  Центара за социјални рад и 75 установа за смештај и друге социјалне услуге.


Детаљније ...


АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА
ОБУКЕ

Успостављање система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга има за циљ да обезбеди квалитетну обуку пружалаца социјалних услуга, обезбеђујући разноврсност, доступност, упоредивост и конкурентност програма обуке. Крајњи циљ стручног усавршавања стручних радника  запослених у установама социјалне заштите је побољшање квалитета услуга социјалне заштите и подстицање развоја нових социјалних услуга.


Детаљније ...


ПОДРШKA ЦЕНТРИМА И УСТАНОВАМА ЗА СМЕШТАJ

Подршка центрима за социјални рад фокусирана је на примену Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, успостављање ефикасне организационе структуре и пожељне организационе културе у овим институцијама.

Закон о социјалној заштити и подзаконска акта која га следе, као и пртходно започета трансформација установа за смештај, подразумевају потребе институција за подршком.

 


РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Децентрализација система социјалне заштите могућа је само и једино уколико је обезбеђен развој отворених облика заштите и разноврсних социјалних услуга, сервиса и програма подршке у локалној заједници. Број и врста услуга које локалне заједнице могу да пруже корисницима услуга у систему социјалне заштите у директној је вези са подстицањем активности различитих пружаоца услуга у локалној заједници.

 

 

 


Детаљније ...
 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО