Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Евалуација ефикасности Штампај


П р о г р а м
«ПОДРШКА РЕФОРМИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ СТАРИХ ЛИЦА У СРБИЈИ»

П р о ј е к а т
“Евалуација ефикасности и одрживости служби
програма и услуга у систему социјалне заштите
и идентификовање добре праксе”


Као саставни део ширег Програма „Подршка реформи политике заштите старих лица у Србији“, ко-финансираног од стране Министарства спољних послова Италије, које представљају НВО Progetto Sviluppo CGIL и ARCI Cultura e Sviluppo и Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, реализoван је пројекат „Евалуација ефикасности и одрживости служби програма и услуга у систему социјалне заштите и идентификовање добре праксе“.


Пројектом је координирала Јединица за мониторинг и евалуацију, са седиштем у Републичком заводу за социјалну заштиту. Програм се реализовао у партнерству са Министарством рада и социјалне политике Републике Србије и у оквиру њега су спроведена два локална пројекта – у Новом Саду и Крагујевцу.

Општи циљ програма био је пружање доприноса побољшању квалитета живота старих лица која имају преко 65 година, повећањем понуде и квалитета социјалних и здравствених услуга и подстицањем социјалне интеграције старијих у друштво.

Посебни циљеви пробграма били су:

Циљ А: Ојачати капацитете Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику за спровођење процеса реформе политике заштите старих лица,

Циљ Б: Повећати капацитете институција и заједнице у Крагујевцу за бригу о старим лицима, реализацијом пилот пројекта који обухвата методолошки приступ и оперативне моделе који су у складу са реформом, уз посебан акценат на интеграцији између социјалног и здравственог сектора.

Циљ Ц: Повећати капацитете институција и заједнице у Новом Саду за бригу о старим лицима, реализацијом пилот пројекта који обухвата методолошки приступ и оперативне моделе који су у складу са реформом, уз посебан акценат на диверзификацији пружалаца услуга и развоју приватног социјалног сектора.

Предмет Програма био је усмерен на подршку процесу реформе социјалне политике у области заштите старих лица, у два нивоа:

- Први ниво се односио на јачање капацитета за руковођење и управљање процесом промена на централном нивоу, активностима образовања у области планирања, управљања, мониторинга, евалуације и контроле квалитета служби за стара лица, као и на подршку координације, мониторинга и евалуације оперативних активности

- Други ниво обухватао је реализацију два локална пилот пројекта који су имали за циљ повећање капацитета за адекватно решавање проблема старих лица, јачањем система заштите на територији деловања.

Стратегија деловања усмерена је на јачање капацитета институција на централном и локалном нивоу и на оснаживање заједнице како би се старим лицима гарантовао систем заштите који поштује њихова основна права

Финални корисник Програма је укупна национална популација старих лица, односно око 1.200.000 лица која имају 65+ година, а директни корисници су старија лица у градовима Новом Саду и Крагујевцу.

Завршетак реализације овог вишегодишњег пројекта обележен је Конференцијом «Акредитација социјалних и здравствених услуга у Србији». Циљеви конференције били су:

• представљање модела акредитације пилотираног на три службе социјално-здравствене помоћи старијим особама у Крагујевцу (Служба за интегрисану негу и помоћ у кући, Дневни центар и услуге физиотерапије),
• утврђивање претпоставки развоја стратегија и модела акредитације социјално-здравствених услуга у Србији.

Преузмите документацију:

          Image   Скраћени извештај о акредитацији

          Image   Закључци и препоруке са Конференције

          Image   О европском концепту дуготрајне заштите

          Image   Приручник о институционалној акредитацији...

          Image   Презентације са Конференције

 

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО