Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

 САСТАНАК МРЕЖЕ ХуманаС, 28-29.5.2008.

Запослени Завода, др Лидија Козарчанин и Светлана Живанић, учествовале су на састанку мреже невладиних и хуманитарних организација које се баве проблемима старења и старости – ХуманаС (Хумана Старост). Састанак је одржан на Фрушкој гори, 28. и 29. маја 2008. године, у организацији НВО „Ластавица“ и Црвеног крста Србије, а под покровитељством  Help The Aged и USAID.

Састанку су присуствовали претставници готово свих чланица Мреже: Ластавица, Црвени крст Србије, Геронтолошко друштво Србије, Amity, Викторија, Човекољубље, Универзитет за треће доба, Хлеб живота, Фондација за хуману старост и други.

 

Др Лидија Корзарчанин, учествовала је на састанку у својству националног координатора за старење, а Светлана Живанић као члан Савета Владе за питања старења и старости.
 
Састанак је програмски био подељен на неколико целина, у оквиру којих су размотрени:

- извештај са Регионалне конференције Мреже Југоисточне и Централне Европе Help The Aged 
- извештај са Министарске конференције о међугенерацијској солидарности у друштвима социјалне
   повезаности и одрживости ЕУ
- предлог идејног решења сајта мреже ХуманаС, који је тренутно у припреми,
- преглед реализованих активности чланица мреже Хуманас подржаних од стране Help The Aged
- основе пензионог система у Србији и могући модели социјалних пензија.

Посебан део састанка био је посвећен стратешком планирању, односно утврђивању основних стратешких праваца мреже ХунамаС. Све чланице мреже су се сложиле да су приоритетни циљеви:

- смањење сиромаштва старијих људи залагањем за увођење социјалних пензија
- унапређење квалитета живота у старости путем едукација и информисања
- лобирање за измену законске регулативе која се директно или индиректно односи на старије људе
- борба против дискриминације, занемаривања и насиља над старијим особама
- развој мреже сервиса у локалној средини који ће пружати неопходне услуге старијим људима.

Чланице мреже ХуманаС сложиле су се да је састанак истовремено показатељ успешности досадашњих активности свих партнера у мрежи, као и добра платформа за усаглашавање будућих заједничких акција.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 6 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО