Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Пилоторање стандарда
Штампај

ПИЛОТИРАЊЕ МИНИМАЛНИХ СТАНДАРДА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Пилотирање минималних стандарда квалитета осам основних услуга у систему социјалне заштите, у складу са предвиђеном динамиком, траје од 01. јуна до 31. новембра 2008. године. Свака од услуга пилотира се у по три установе - пружаоца услуге.

Стандарди су основни део комплетне реформе пружања услуга. Смисао стандарда је да пружи мерљиву основу за квалитет услуге, тако да се те услуге могу унапређивати и развијати временом кроз процесе лиценцирања и уговарања. Један од циљева увођења стандарда је да се поставе минимални захтеви за све пружаоце услуга са циљем да у будућности многи пружаоци који ће имати уговоре буду организације невладиног или приватног сектора.


Тим за пилотирање чине: два члана ОПМ тима, четитри стручна сарадника из Републичког завода и два из Покрајинског Завода за социјалну заштиту.

Пилотирање треба да омогући проверу:
- адекватности развијених стандарда
- методологију праћења испуњености стандарда

Примарни циљ је успоставити методологију развоја стандарда који укључује велики број стручњака, пружалаца услуга из државног и невладиног сектора, посебно заинтересоване групе за конкретне услуге и саме кориснике услуга.

Радна група Министарства за развој стандарда идентификовала је осам приоритетних услуга, као прву групу за које ће се дефинисати стандарди на овакав начин:
- установе за смештај одраслих и старих
- установе за смештај деце и омладине
- помоћ и нега у кући
- становање уз подршку
- дневни центри
- прихватилишта
- клубови за старе
- персонални асистенти

Сами стандарди треба да буду:
• минимални захтеви за довољно квалитетну услугу
• мерљиви и за пружаоце и за наручиоце услуге
• финансијски приступачни у оквиру расположивог буџета

Стандарде треба развити на начин који омогућава јединствени систем праћења, неопходан као основ  за лиценцирање и уговарање.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО