Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај

 

НАЈАВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА ОБУКЕ

 

Због великог интересовања за похађање акредитованих програма, Републички завод за социјалну заштиту објављује све најаве реализација о којима нас аутори програма информишу.

Аутори програма су у обавези да унапред најаве реализације својих обука, као део процеса  контроле квалитета реализација акредитованих програма, што представља законску обавезу Републичког завода за социјалну заштиту у поступку акредитације.

Аутори своје обуке организују самостално, независно од Републичког завода за социјалну заштиту и најаве достављају тек онда када обезбеде услове за реализацију, укључујући и  формираје групе полазника. Објављивање најава реализације не подразумева да су аутори у обавези да приме заинтересоване учеснике на своје обуке, већ о томе одлучују у складу са условима под којима обуку реализују и стандардима за акредитацију.

Објављивање најава програма на сајту Републичког завода има за циљ  да информације о планираним реализацијама учини доступним заинтересованој стручној јавности. Потенцијални учесници своје интересовање за одређену обуку могу изразити директно ауторима/тренерима, односно, контакт особама наведеним у резимеима акредитованих програма које се налазе на страници Акредитовани програми

 

 * * *

 7 - 8. децембар 2017.

Назив обуке: Обука пружалаца социјалних услуга за рад са децом тражиоцима азила са посебним освртом на жртве родно заснованог насиља

Место одржавања: Љиг


 

28. новембар 2017.

Назив обуке: Стратегије суочавања са стресом

Место одржавања: Нови Сад


 

28. новембар 2017.

Назив обуке: Координирани одговор локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици

Место одржавања: Панчево


 

25 - 27. новембар 2017.

Назив обуке: Покретање услуге лични пратилац детета

Место одржавања: Лесковац


 

24 - 27. новембар 2017.

Назив обуке: Сигурна кућа - рад у центру за помоћ жртвама насиља у породици

Место одржавања: Кладово


 

24 - 26. новембар 2017.

Назив обуке: Лични пратилац детета“Корак по корак“

Место одржавања: Чачак


 

21 - 23. новембар 2017.

Назив обуке: Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју

Место одржавања: Нови Сад


 

18. новембар 2017.

Назив обуке: Стратегије суочавања са стресом

Место одржавања: Ужице


 

17 - 19. новембар 2017.

Назив обуке: Покретање услуге лични пратилац детета

Место одржавања: Бачки Петровац


 

17 - 19. новембар 2017.

Назив обуке: Лични пратилац детета“Корак по корак“

Место одржавања: Пожаревац


 

15 - 16. новембар 2017.

Назив обуке: Подршка унапређењу положаја Ромкиња

Место одржавања: Прокупље


 

14 - 16. новембар 2017.

Назив обуке: Партиципативно стратешко планирање у функцији одрживог развоја заједнице, организација и услуга у области социјалне заштите

Место одржавања: Подгорица


14 - 15. новембар 2017.

Назив обуке: Покретање услуге помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице

Место одржавања: Нови Сад


 

12. новембар 2017.

Назив обуке: Ефикасни односи са јавношћу и значај информисања у СЗ

Место одржавања: Нови Сад


 

10 - 11. новембар 2017.

Назив обуке: Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите

Место одржавања: Нови Сад


 

7 - 9. новембар 2017.

Назив обуке: Покретање услуге лични пратилац детета

Место одржавања: Инђија


 

6 - 7. новембар 2017.

Назив обуке: Подршка жртвама трговине људима у систему социјалне заштите – откривање, процена потреба и планирање подршке

Место одржавања: Београд


 

6 - 7. новембар 2017.

Назив обуке: Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице

Место одржавања: Нови Сад


 

 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО