Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Породични сарадник Штампај
15. децембар 2016.

Пилотирање услуге и евалуација резултата пружања

 

После три године пилотирања и директног рада пружалаца услуге у преко 600 породица, Републички завод за социјалну заштиту је израдио  студију о пилотирању услуге породични сарадник. У студији су сажета искуства, интегрисани налази и препоруке две сумирајуће евалуације.

Успостављање услуге интензивне подршке породици „Породични сарадник“ покренуто је 2013. године са намером да се заштити једно од основних права детета, а то је право да живи у својој породици. Свако дете има право да у својој породици има услове за раст и развој, да живи у сигурном, безбедном, подстицајном окружењу и да у својој породици остварује сопствену добробит.

За конципирање и пилотирање услуге задужено је, као пружаоци услуге, пет установа из система социјалне заштите: Републички завод за социјалну заштиту (као координатор процеса конципирања и пилотирања услуге) те установе за смештај деце и младих „Душко Радовић“ из Ниша, „Центар за заштиту одојчади, деце и омладине“ из Београда, СОС Дечије село из Сремске Каменице и Центар за локалне услуге „Кнегиња Љубица“ из Крагујевца (

Резултати досадашњег процеса пилотирања услуге су:
o    Израђен предлог стандарда услуге „Породични сарадник“
o    Израђен предлог целокупне документације за праћење стручног поступка у услузи
o    Тестирана и за акредитацију припремљена петодневна основна обука за пружање услуге
o    Осмишљен инструмент за квантитативну процену ефеката у раду са породицом
o    Осмишљена методологија за квалитативну евалуацију – задовољство корисника и актера услугом
o    Обрачуната цена услуге
o    Успостављена услуга код 4 пружаоца са обученим породичним сарадницима, руководиоцима и успостављеним механизмом интерне супервизије
o    Припремљен идејни концепт Центра за  подршку детету и  породици, као један од могућих видова трансформације установа за смештај деце

 

Преузмите документ студије

Преузмите резиме

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 7 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО