Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Донета решења о акредитацији програма обуке
Донета решења о акредитацији програма обуке Штампај
7. октобар 2015.

Акредитовано шеснаест нових програма обуке

 

На састанку Одбора за акредитацију одржаном 03.06.2015. године у Републичком заводу за социјaлну заштиту Одбор је донео стручну оцену да 16 нових програма обуке испуњава услове за акредитацију, 25 програма испуњава услове да им се акредитација продужи на период од три годинe,  док је за седам програма процењено да не испуњавају стандарде и предложено је њихово одбијање. Мишљења Одбора верификована су решењима која је донео Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У области развоја општих компетенција акредитовани су следећи програми: ПРИМЕНА ИНСТИТУТА ХИПОТЕКЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ , аутора Вукоте Влаховића и  Зорана Миросављевића, ПРЕГОВАРАЊЕ СА ТЕШКО САРАДЉИВИМ КОРИСНИЦИМА У  СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ,  ауторског тима који чине Ружица Јелисавац, Милан Самарџија и Сњежана Јовић и  програм ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ЗА ПРЕВЛАДАВАЊЕ СТРЕСА НА ПОСЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИЗГАРАЊА ауторки Иве Бранковић и Мие Попић.

У области подршке одраслим  и старијим особама у систему социјалне заштите акредитовани су програми:  СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАДНЕ ТЕРАПИЈЕ  СА ОДРАСЛИМ И СТАРИЈИМ ЛИЦИМА У ОКВИРУ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА , Геронтолошког центра Београд, ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РАД СА СТАРИМ ОСОБАМА ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА , ауторке Татјане Алексић, МЕТОДОЛОГИЈА РАДА СА ОСОБАМА СА ДЕМЕНЦИЈОМ , ауторског тима који чине Драган Павловић, Фадиљ Еминовић, Лидија Милановић и Јелисавац Ружица, као и  ОБУКА ЗА ОПЕРАТЕРЕ ТЕЛЕАСИСТЕНЦИЈЕ , ауторског тима који чине Марија Божић, Андреа Трифуновић  и  Љиљана Шабић.

У области подршке деци и младима акредитовани су програми обуке ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНУ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ У ПЛАНИРАЊУ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ , ауторки Татјане Стефановић Станојевић и Милице Тошић Радев, као и ДЕЦА СА ТРАУМОМ: ОД ПРЕПОЗНАВАЊА ДО ПОМОЋИ,  Татјане Стефановић Станојевић у коауторству са Виолетом Благојевић.

У области подршке особама и деци са инвалидитетом акредитовани су следећи програми: ОБУКА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА ЗА АДЕКВАТНО ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ, Хуманитарне организације „Дечје срце“, СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ - ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ , Асоцијације за промоцију инклузије АПИ – Србије, ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА  „КОРАК ПО КОРАК“ , Друштва за церебралну и дечју парализу из Ивањице, као и програм ПОКРЕТАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА , Покрајинског завода за социјалну зашту. Важно је напоменути да је програм Становање уз подршку – теоријски и практични аспекти пружања услуге, претрпео значајне измене те су аутори одлучили да га акредитују као нови програм док се стари програм обуке Становање уз подршку – програм обуке особља службе подршке брише са листе акредитованих програма обуке. 

У области подршке породици акредитована су три нова програма: „ДЕЦА УЛИЦЕ“ – РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА ЗА ДЕЦУ КОЈА ЖИВЕ И/ИЛИ РАДЕ НА УЛИЦИ , ауторског тима који чине Тамара Борисављевић, Добрила Грујић, Светлана Миленковић, ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ И РЕАЛИЗАТОРЕ „МАЛЕ ШКОЛЕ ЗА РОДИТЕЉЕ“ , Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије и ПАРТНЕРСКЕ И БРАЧНЕ ВЕЗЕ: ОПСТАНАК , ауторке Татјане Стефановић Станојевић.

Са новоакредитованим програмима укупан број акредитованих програма обуке износи 134 што по областима изгледа овако:

Развој општих компетенција у социјалној заштити (укупно 28)
Подршка одраслим и старијим особама у систему социјалне заштите (укупно 17)
Подршка деци и младима (укупно 22)
Подршка маргинализованим групама (укупно 9)
Подршка особама и деци са инвалидитетом (укупно 31)
Подршка породици (укупно 27 )

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО