Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај
 

ЛИНКОВИ

 

Влада Републике Србије
Министарство рада и социјалне политике
Министарство здравља
Министарство просвете
Министарство омладине и спорта
Министарство за науку и технолошки развој
Министарство за државну управу и локалну самоуправу
Министарство финансија
Министарствo правде
Министарство унутрашњих послова
Министарство за људска и мањинска права
Министарство економије и регионалног развоја
Министарство за телекомуникације и информационо друштво
Министарство за национални инвестициони план 

Установе социјалне заштите

Социјална мисао
Центар за права детета
Центар за развој непрофитног сектора
АСТРА
Центар за либерално-демократске студије
Центар за самостални живот инвалида
ЦЕСИД
Дечје срце
SECONS
Виктимолошко друштво Србије
Центар за оријентацију друштва 

Стратегија за смањење сиромаштва
Мрежа истраживача социјалних прилика
Стална конференција градова и опшина
Геронтолошко друштво Србије
Друштво психолога Србије
Педагошко друштво Србије
Делегација Европске уније у Републици Србији
Републички завод за статистику
Економски институт
Институт друштвених наука
Канцеларија за Европске интеграције
Национална служба за запошљавање
Републички фонд за развој
Фонд за развој Републике Србије
Независно Удружење новинара Србије
Удружење новинара Србије
Привредна комора Србије
Црвени крст Србије
Комесаријат за избеглице Републике Србије 

Уједињене Нације
UNICEF
Светска банка
Делегација Европске уније у Републици Србији
Канадска међународна развојна агенција – CIDA
Немачка агенција за техничку сарадњу – GTZ
Шведска међународна развојна агенција - SIDA
Одељење за међународни развој
Дијалог GOPA
Међународни комитет Црвеног крста
Високи комесаријат Уједињених Нација за избеглице
Hanhicap International

 

 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО