Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Анализа Штампај
03. јун 2015.

Први резултати услуге Породични сарадник

 

Републички завод за социјалну заштиту,  у периоду август – децембар 2014. године,  спровео је анализу резултата услуге Породични сарадник. Услуга породични сарадник конципира се и пилотира од јесени 2013. године. То је интензивна услуга породици у ризику од занемаривања и злостављања детета.  Интервенција са једном породицом у  просеку траје око 10 месеци.

Током јесени 2014. окончана је или била при крају  услуга у првих тридесетак породица корисника услуге што је створило могућност да се направи једна детаљнија анализа „пређеног пута“ и први пут стекне увид у ефекте реализоване услуге на породицу.

Основни циљ спроведене анализе је: процена  да ли је и у којој мери услуга породичног сарадника допринела унапређењу капацитета породице да омогући безбедност деце  и боље услове за дететов квалитетан развој у породичном окружењу?

Конкретна истраживачка питања су:


1. Који су били приоритети подршке, односно на којим доменима функционисања породице и деце су породични сарадници највише радили?

2. У којој мери је подршка у овим доменима била ефективна?

3. До којих позитивних промена је услуга довела?

4. Који су били главни ризици за успешност услуге?

Приликом ове анализе коришћени су различити извори података: досијеи 26 породица код којих је услуга окончана, упитници о њиховим демографским карактеристикама и упитници о испуњености циљева интервенције. Са 10 породица реализовани су и теренски  интервјуи са члановима породице, интервјуи са њиховим водитељима случаја и другим професионалцима у заједници који су били укључени у пружање услуге.

У прилогу је Резиме анализе   коју је припремио Тим за конципирање и пилотирање услугом из Републичког завода за социјалну заштиту.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 4 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО