Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ – Подршка деинституционализацији
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ – Подршка деинституционализацији Штампај
"Друштвене могућности за оснаживање породице"
 

 Пројекат ”Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу“ - Отворени загрљај, финансира Европска унија из претприступних ИПА фондова. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања и Министарством здравља Републике Србије.

Пројекат Друштвене могућности за оснаживање породице (Social Alternatives for Family Empowerment - SAFE) је један од укупно 19 пројеката који су кроз грант шему подржани у  у оквиру програма „Отворени загрљај“. Носилац пројекта је Форум младих са инвалидитетом, а Републички завод за социјалну заштиту је један од партнера. Остали партнери су Институт „Папилот“ из Словеније, НВО „Кец“ и Удружење корисника психијатријских услуга и њихових породица „Душа“ из Београда. Републички завод има улогу истраживача и стручног консултанта за пружање стручне подршке професионалцима ангажованим у пружању социјалних услуга, са фокусом на обезбеђивању потребних предуслова за деинституционализацију и повратак корисника у природну породицу. Посебан пројектни задатак Завода је континуирани мониторинг и евалуација свих пројектних активности.

Општи циљ програма Отворени загрљај је побољшање социјалне инклузије особа са интелектуалним и менталним потешкоћама, у оквиру чега је једна од три компоненте оријентисана на подршку социјалним актерима у пружању социјалних и здравствених услуга у заједници. У „Отворени загрљај“ укључено је 11 резиденцијалних установа социјалне заштите за особе за интелектуалним и менталним потешкоћама и пет специјалних психијатријских болница у Србији.

Општи циљ пројекта је подршка развоју иновативних локалних социјалних услуга и оснаживање особа са менталним и интелектуалним тешкоћама и њихових породица у правцу повратка корисника из установа у њихове локалне средине.
 
Специфични циљеви пројекта су:

  • Анализа потреба за локалним социјалним услугама са становишта установа за смештај и организација као инпут (допринос) пружаоцима услуга и унапређењу релевантних политика
  • Креирање и дисеминација локалне социјалне услуге за особе са интелектуалним и менталним тешкоћама кроз три фазе: конференција случаја, рехабилитацију у локалној заједници и породични саветник
  •  Подизање нивоа свести стручне и опште јавности о специфичним друштвеним изазовима (проблемима) са којима се сусрећу особе са менталним и интелектуалним тешкоћама

Време трајања: Пројекат траје 18 месеци, од јуна 2014 до децембра 2015. године.


 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО