Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Вести arrow Представљен извештај
Представљен извештај Штампај

25. април 2014.

ДЕЦА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 2013.

 

У среду, 23. априла 2014. године, Републички завод за социјалну заштиту представиo je извештај  „Деца у систему социјалне заштите 2013“.

Извештај садржи синтетизоване податке из више различитих извора: центара за социјални рад, установа за смештај деце и младих, центара за породични смештај и усвојење, пружалаца услуга у заједници, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства унутрашњих послова, Републичког завода за статистику, Комесаријата за избеглице и миграције. У извештај су инкорпорирани и подаци судова и тужилаштава доступни преко Републичког завода за статистику. Извештај обухвата компаративни преглед најзначајнијих показатеља о положају деце у последњих пет година.

 Налази представљени у овом извештају представљају основ за креирање националних политика заштите деце. 
 
Подаци показују да су депопулација и демографско старење основне одлике кретања становништва у Србији. Pрема резултатима пописа од 2002. до 2011. године деце у Србији је мање за око 205.000. Истовремено, упозоравајући је податак да је у порасту број  деце обухваћене системом социјалне заштите.  Према евиденцији центара за социјални рад у Србији за 2013. годину, број деце на евиденцији центара за социјални рад само од 2012. године увећао се за 5,22%. Oд укупног броја деце у Србији, неким обликом социјалне заштите обухваћено је 14,76% деце. Значајан је и податак да деца чине 28,48%  укупног броја корисника у систему социјалне заштите.
 
Назначено је да је на евиденцији ЦСР континуирано највећи удео социо-материјално угрожене деце. Као значајан показатељ унапређења система он је нагласио да је настављен тренд смањења броја деце корисника услуга смештаја у установама резиденцијалног типа. Нарочито је повољан тренд смањења броја деце до 3 године смештене у резиденцијалним установама – са 54 у 2012. години на 38 у 2013.

Учесници дискусије истакли су значај оваквог обухватног извештавања са фокусом на кориснике, сагладавајући тешкоће у прикупљању и интерпретацији појединих података и указујући на њихов значај у креирању система социјалне заштите и сталном унапређивању  социјалне политике.

На крају, директор Завода је истакао да се деца својом рањивошћу, нужном потребом за старањем, али пре свега будућношћу која им припада, издвајају као специфична група у друштву. Положај деце се ни у ком случају не може у потпуности сагледати кроз понуђене податке, али се сталном актуелизацијом проблема, као и њиховим решавањем унапређује положај деце у Републици Србији.

Републички завод за социјалну заштиту је ставио на располагање детаљније податке свима који намеравају да унапређују положај корисника у социјалној заштити, а посебно деце.

Представљању извештаја су присуствовали представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, као и других министарстава, међународних организација, свих установа за смештај деце у Србији и представници јавног сектора  и организација цивилног друштва.
  
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО