Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Јавни позив Штампај
 02. април 2014.

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КОНЦЕПТА
ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

 

Републички завод за социјалну заштиту, уз подршку УНИЦЕФ, развија пројекат чији је специфични циљ обезбеђивање предуслова за изградњу капацитета потребних за реализацију услуге Лични пратилац детета.

Услуга Лични пратилац детета спада у групу дневних услуга у заједници и у надлежности је локалне самоуправе. Локалне самоуправе су одговорне за успостављање, финансирање и праћење квалитета ове услуге. У надлежности Републике је да осигура квалитет ове услуге дефинисањем минималних стандарда које пружаоци услуге треба да обезбеде. Један од тих стандарда је да пружаоци услуга имају одговарајући стручни кадар, односно особље сертификовано за примену (за услугу) релевантног програма акредитоване обуке.

У складу са тим, Републички завод за социјалну заштиту објављује Јавни позив за подношење предлога концепта програма обуке.


Преузмите Јавни позив

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО