Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Акредитација програма обуке
Акредитација програма обуке Штампај
 02. април 2014.

СТУПИО НА СНАГУ НОВИ ПРАВИЛНИК
 
 
У „Службеном гласнику РС“ бр. 31, од 18. марта 2014.године, објављен je „Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити “,  чиме су се стекли услови за наставак рада на пословима акредитације програма обуке.
 
Усвајањем овог Правилника  уводе се нови стандарди за акредитацију, као и измене у самом поступку акредитације програма,  тако да ће се пријаве програма убудуће вршити у складу са одредбама овог Правилника и на новим обрасцима , који обухватају:
 
У складу са Правилником о акредитацији Интегрални програм обуке се предаје у слободној форми и садржи сажето теоријско образложење тема обухваћених садржајем и прецизан синопсис обуке. Такође, пријава програма на акредитацију, осим конкурсне документације садржи личне податке и радну биографију аутора програма, као и личне податке и радну биографију реализатора програма обуке. Ако пријаву подноси правно лице или предузетник, дужно је да приложи податке о пословном имену, седишту и ПИБ.
 
Када је реч о програмима пријављеним током 2013.године, као и програмима којима је истекла акредитација неопходно је попунити образац пријаве АПО1 и образац АПО2 – образложење испуњености стандарда. Када је реч о интегралном програму, аутори/ауторке треба да процене да ли програм испуњава све прописане стандарде и уколико је то случај уз обрасце доставе  постојећу верзију програма. Уколико програм не испуњава било који од  стандарда предвиђених Правилником о акредитацији, неопходно је извршити корекције програма  и уз обрасце послати нову верзију програма. Такође, с обзиром да сви програми имају рецензије и потписане изјаве аутора, нема потребе да  достављају нове.
 
Конкурсну документацију у писаној и електронској форми ( нарезану на CD)   треба послати на адресу: Републички завод  за социјалну заштиту, 11000 Београд, Теразије 34, са назнаком – за акредитацију програма обуке.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 3 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО