Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow Развој услуга за децу и младе са инвалидитетом
Развој услуга за децу и младе са инвалидитетом Штампај
ПОДРШКА УСПОСТАВЉАЊУ УСЛУГА
ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И
РАЗВОЈ ИНДИКАТОРА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ


Пројекат ’’Подршка успостављању услуга за децу и младе са инвалидитетом и развој индикатора у систему социјалне заштите’’, реализован је у периоду новембар 2010 – март 2013. године. Резултат је заједничког напора Републичког завода за социјалну заштиту и УНИЦЕФ-а и односио се на две области пројекта ’’Социјална инклузија ИПА 2008’’. Прва је јачање пружалаца услуга у процесу успостављања и пружања услуга дневни боравак и становање уз подршку за децу и младе са инвалидитетом, док је друга била усмерена ка унапређењу система праћења,  развоја индикатора у систему социјалне заштите.
Кроз Инструмент за претприступну помоћ, Европска Унија је од  2010. године подржавала Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у реформи области бриге о деци.  Пројекат ’’Социјална инклузија ИПА 2008’’,  био је део тих напора и фокусирао се на развој услуга у заједници за децу са инвалидитетом. Једна од три компоненте овог пројекта, коју је спроводио УНИЦЕФ, подразумевала је подршку Министарству у развоју прописа у области социјалне заштите, јачању капацитета локалних заједница за развој услуга и побољшању механизама за прикупљање и обраду података у систему социјалне заштите. 
 
Пројекат „Подршка успостављању услуга за децу и младе са инвалидитетом и развој индикатора у систему социјалне заштите“, конципиран је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, а пројекте активности биле су груписане у две програмске целине: 1) Подршка успостављању локланих социјалних услуга за децу са инавалидитетом и њихове породице и развој волонтерског ангажмана у систему социјалне заштите и 2)   Развој индикатора у систему социјалне заштите
Републички завод за социјалну заштиту је пружао подршку у успостављању и развоју две услуге: дневни боравак и становање уз подршку за особе са инвалидитетом. У оквиру подршке објављена су три Водича (Приручника), смернице за успостављање и управљање услугама дневни боравак и становање уз подршку, као Водич за ангажман волонтера.
 
Покрајински завод за социјалну заштиту је пружао подршку у успостављању и развоју услуга предах и помоћ у кући за особе са инвалидитетом. У склопу подршке објављена су, такође, три водича (Практикума) .
 
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 3 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО