Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Вести arrow Нова услуга за породицу
Нова услуга за породицу Штампај
 15. мај 2013.

Породични сарадник

У Крагујевцу је, од 08. до 10. маја 2013 године, Републички завод за социјалну заштиту, у сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне заштите и УНИЦЕФ-ом, а под покровитељством Новак Фондације, организовао стручни скуп посвећен развоју нове услуге подршке за породице у ризику од измештања детета односно породице којима се планира повратак измештене деце - услуге породичног сарадника.  
 
Учесници стручног скупа били су представници центара за социјални рад Крагујевац, Нови Сад, Београд и Ниш, домова за децу и омладину „Душко Радовић“ из Ниша, „Центра за заштиту одојчади, деце и омладине“, Београд, СОС Дечије село Сремска Каменица, центара за породични смештај и усвојење из Београда, Ниша и Крагујевца и представници Центра за локалне услуге „Кнегиња Љубица“ из Крагујевца.
Учесници скупа су имали прилику да чују различита искуства  о пружању подршке породици у кризи. Представнице организација „Hope and homes“ су представиле искуства програма који спроводе у БИХ „Услуга подршке породици у ризику од раздвајања“. Ромски здравствени медијатор из Крагујевца је изнела своја драгоцена искуства о процесу прихватања  услуге здравственог медијатора како од стране самих породица, тако и  институција система и потреби сарадника да се ангажује и у пословима промоције и прихватања услуге. Стручни тим Дечијег села из Сремске Каменице је изнео своја искуства из пројектне активности пружања услуга за 98 породица у ризику од измештања деце, а из Центра за заштиту одојчади, деце и омладине из Београда о Флексибилној подршци породици, пројeктној активности у оквиру које развијају различите услуге биолошким родитељима деце која су на смештају у њиховом Центру, или је поднет захтев за смештај. Такође, представљена је услуга „Породична конференција“, као и искуства из примене акредитованог програма  рада са биолошким родитељима деце на смештају у хранитељским породицама, Центра за породични смештај и усвојење из Београда.

Постојећа регионална и републичка искуства послужила су као добар оквир за стварање заједничког концепта подршке породици у кризи, мапирајући крактеристике циљних породица и њихове потребе, па потом продуковала све постојеће, али и недостајуће услуге у нашем систему.
 
Кључни део састанка било је скицирање нове услуге „Породични сарадник“ која би требало да одговори на део идентификованих потреба породица у кризи. Потенцијална услуга је сагледана у контексту превентивне функције-раног реаговања у односу на децу и њихове породице које би могле доћи у ризик од раздвајања, али је разматрано и место и функција ове услуге у интервенисању према  породицама/родитељима  чија су деца измештена из породица, а у циљу повратка детета у породицу.

Дефинисан је оквир ове услуге, пре свега саветодавна, едукативна и заступничка улога породичног сарадника, компетенције, карактеристике личности, вредносни оквир, као и потребни ресурси за рад породичног сарадника. Учесници су такође појаснили место и улогу ЦСР у односу на ову услугу и значај услуге за унапређење рада и ефикасности рада ЦСР.

Договорене су  будуће активности и задаци свих актера у пилотирању нове услуге.

Скуп је завршен конференцијом за новинаре, где су представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,  УНИЦЕФ и Новак фондације представили пројекат и најавили почетак његове примене у Србији у ова четитри града, са очекивањем да један од резултата овог пројекта буде и  институционализација позитивних искустава у подршци биолошкој породици и остваривању превентивне функције ЦСР.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 3 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО