Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Социјална мисао Штампај

 

 
Почев од 2008. године, Републички завод за социјалну заштиту је суиздавач стручног часописа „Социјална мисао“ – часописа за теорију и критику социјалних идеја и праксе. У сарадњи са власником часописа, Издавачким предузећем „Социјална мисао“, Завод даје свој допринос и путем пласмана и промоције часописа и стручних садржаја објављених у њему.

Сарадња која је успостављена представља дугорочно улагање у будућност и у складу је са једном од четири основне функције Завода - издавачком делатношћу и промовисањем добрих пракси. Улога Завода као суиздавача садржана је у активном учешћу у уређивачкој политици часописа и учешћу у Редакцији, као и у подстицању размене професионалних искустава свих актера присутних у систему социјалне заштите.

Часопис излази тромесечно (четири броја годишње), почев од 1994. године. Решењем Министарства за науку и технолошки развој, часопис је уврштен у научне публикације од посебног значаја и налази се у електронској форми у бази података Народне библиотеке Србије.

Редакцију часописа чине угледни и компетентни стручњаци и научни радници, претежно из области друштвених наука. Садржај сваког броја планира се унапред са нагласком на посебну тему броја.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО