Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
РОД – Модел процене потреба деце са сметњама у развоју Штампај

 

„РОД – Модел процене потреба деце са сметњама у развоју и њихових породица“ (четири узрасне батерије инструмената) и „Деца са сметњама у развоју – Потребе и подршка“ (монографија) представљају целовиту публикацију чији је издавач Републички завод за социјалну заштиту. Уредници издања су Проф. др Марија Митић и Бранка Радојевић, а аутори  Проф. др Сулејман Хрњица, Проф. др Марија Митић, Бранислава Пипер, Бранка Радојевић, Проф. Др Вера Рајовић, Маида Стефановић, Лела Вељковић, Проф. др Невенка Жегарац и Милица Жупунски-Радовић.

Публикација представља скуп научних и практичних сазнања и искустава стечених током реализације пројекта „Од индивидуалних потреба до разноврсне подршке – процена, методологија и пракса“. Овај пројекат део је пројекта Трансформација резиденцијалних установа за децу и развијање одрживих алтернатива који спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством рада и социјалне политике, а уз подршку ЕУ.
Како наводе аутори и уредници публикације, деца са сметњама у развоју захтевају посебне облике бриге и заштите, у оквиру чега први и најважнији корак представља адекватна процена њихових потреба, из које треба да следи планирање услуга и свеобухватна, конкретним потребама примерена подршка детета и његове породице.

Издање које представљамо зато сагледавамо као користан алат наменски конструисан за примену у  социјалној заштити. Стручни радници/практичари на једном месту имају модел процене РОД (родитељи/окружење/деца) и припадајуће батерије инструмената развијеног методолошког приступа у процени и креирању подршке, као и јасно разрађена упутства и индикаторе за процењивање. Истовремено, овај материјал омогућује и развој и стално унапређивање  неопходних компетенција процењивача.
Теоријско-методолошки садржаји ове публикације значајно доприносе укупном разумевању потреба деце са сметњама у развоју и њихових породица, снага и потенцијала које поседују, али и препрека са којима се свакодневно суочавају. Зато верујемо да је она адекватан одговор на потребе стручњака за посебним знањима и вештинама у овој области.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО