Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Каталог акредитованих програма обуке Штампај
Каталог акредитованих програма обуке
 
 Друго, допуњено издање Каталога акредитованих програма обуке у области социјалне заштите, у издању Републичког завода за социјалну заштиту, објављено је печетком новембра 2012. године. Каталог је намењен пружаоцима услуга у социјалној заштити, садржи информације о акредитованим програмима и о најзначајнијим резултатима постигнутим на плану акредитације од њеног успостављања 2008. године до данас.

Ова публикација је штампана верзија Регистра  акредитованих програма, најобимнијег регистра који води Републички завод за социјалну заштиту у оквиру послова акредитације. Регистар садржи све релевантне податке о акредитованим програмима обуке: област социјалне заштите на коју се односе, циљеве и компетенције које развијају, циљне групе професионалаца којима су намењени, трајање, начин реализације, као и податке о ауторима, реализаторима и рецензентима програма.

До новембра 2012. године, акредитовано је укупно 116 програма. У односу на области на коју се односе њихови садржаји, програми су сврстани у следеће категорије:
• Развој општих компетенција у социјалној заштити (укупно 21)
• Заштита одраслих и старијих особа (укупно 8)
• Заштита деце и младих (укупно 31)
• Заштита особа са инвалидитетом (укупно 25)
• Подршка маргинализованим групама (укупно 8)
• Подршка породици (укупно 23)

У Каталогу су, у форми резимеа, за свих 116 акредитованих програма обуке, дати следећи подаци:

• Назив програма
• Аутори програма и контакт особа
• Циљеви програма
• Садржај програма
• Компетенције које програм развија
• Циљна група професионалаца за обуку
• Област на коју се програм односи и крајњи корисници
• Предуслови за укључивање професионалаца у обуку
• Трајање програма

Каталог је припремљен као допринос ефикаснијем информисању стручне јавности о расположивим програмима обуке, оријентисаним ка унапређивању професионалних компетенција запослених у систему социјалне заштите, а тиме и подизању квалитета социјалних услуга које пружају.

 
< Претходно

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО