Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Истраживање о положају старијих
Истраживање о положају старијих Штампај
 25. октобар 2012.

Могућности развоја услуга у локалној заједници

Републички завод за социјалну заштиту, oдносно Одељење за истраживање, реализује истраживање под називом „Анализа положаја старијих корисника у систему социјалне заштите у Србији, са посебним освртом на потребе и могућности развоја услуга за старије у локалној заједници“.

Циљ анализе је да се утврди положај старијих у остваривању социјалне заштите, колико је добрих законских решења већ примењено, какви су ефекти, које су препреке у заштити старијих, у односу на циљеве постављене у Стратегији развоја социјалне заштите из 2005. Националној стратегији о старењу, из 2006. као и новог Закона о социјалној заштити из 2011. године.
Подручје истраживања је мрежа општинских центара за социјални рад, (173) на територији Србије. Период посматрања положаја старијих корисника ЦСР и могућности за развој услуга за старије у локалној заједници је 2011. година и актуелни период до 1.октoбра 2012. године.

Основни инструмент истраживања је Упитник који се састоји из два дела. Први део прикупља квалитативне податке, односно, ставове и процене стручњака у ЦСР, а други део упитника (у Excelu) прикупља квантитативне податке.

Упитник је достављен свим ЦСР на територији Србије и очекујемо да, уз правовремену и квалитетну сарадњу са колегама из центара, добијемо податке и остваримо циљеве анализе. На тај начин ће се обезбедити увид у постојеће стање и сагледати могућности за развој социјалне заштите старијих у Србији.

За додатне информације о првом делу упитника, контакт особа је Мирјана Огњановић, 011/3621 568 локал 130.
За додатне информације о другом делу упитника, контакт особа је Шанија Сагдати, 011/3621 568 локал 117.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО