Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Специјална едукација и рехабилитација данас, ФАСПЕР
Специјална едукација и рехабилитација данас, ФАСПЕР Штампај
 19. септембар 2012.
 
Представљен рад ''На породицу усмерена подршка''

На VI Међународном научном скупу ''Специјална едукација и рехабилитација данас'', који је од 14 до 16. септембра 2012. године одржан у Београду у организацији Факултета за специјалну едукацију и рехабилитиацију Универзитета у Београду, представљен је рад Републичког завода за социјалну заштиту ''На породицу усмерена подршка – значај сарадње пружалаца услуга социјалне заштите са породицама деце са сметњама у развоју'', ауторки Иве Бранковић и Светлане Живанић.
Циљ рада био је истицање значаја сарадње између пружаоца услуга и породица деце, а полазна претпоставка на којој је заснован је да је досадашња незадовољавајућа сарадња узрокована недовољном осетљивошћу стручних радника за значај и могуће користи од успостављања сарадничког односа са породицом корисника и непостојањем адекватног модела праксе у оквиру којег би се подршка структуирала и планирала.

У складу са том идејом у раду су анализирани предуслови за успостављање функционалне сарадње са породицама и понуђен је преглед карактеристика на породицу усмереног приступа (family centred practice), који даје недостајући оквир за успостављање сарадње са породицама деце са сметњама у развоју и нуди саморефлективан модел праксе засноване на дељењу информација, поштовању и уважавању као кључним факторима за успостављање функционалног радног савеза у најбољем интересу детета.

Идеје на породицу усмереног приступа интегрисане су и промовисане у систему социјалне заштите кроз акредитовани програм обуке Републичког завода за социјалну заштиту намењен пружаоцима услуга социјалне заштите ’’На породицу усмерена подршка – сарадња са породицама деце са сметњама у развоју’’.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО