Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Вести arrow Подршка супервизорима из ЦСР
Подршка супервизорима из ЦСР Штампај
 07. мај 2012.

Евалуација радионица подршке

Спроведена евалуација прошлогодишњег серијала радионица подршке супервизорима из ЦСР који имају до 7 запослених стручних радника, недвосмислено је потврдила хипотезе и показала задовољавајући ниво остварености директног и индиректних циљева подршке.

Подршку, као структуирану и континуирану активност, према наменски сачињеном концепту,  реализовали су саветници из Републичког завода за социјалну заштиту, Одељења за процену стручног рада, у периоду од априла до новембра 2011. године.
Концепт подршке, у основи, имао је две хипотезе. Прва хипотеза је да се јачањем компетенција супервизора могу унапредити и компетенције супервизираних водитеља случаја, а друга да се ефекти подршке брже и ефикасније остварују уколико се комбинују два приступа – супервизијски рад и едукативна радионица.  

Према спроведеној евалуацији циљеви су постигнути и хипотезе потврђење, јер је преко 90% супервизора унапредило знања и вештине.

Евалуација прошлогодишњих радионица подршке извршена је упитницима наменски конструисаним за водитеље случаја, супервизоре и директоре у 52 центра за социјални рад који су континуирано учествовали у подршци.

Може се закључити да су радионицама подршке унапређене компетенције за спровођење стручног поступка у оквиру методе вођења случаја, код преко 90% супервизора обухваћених подршком.

Значајан податак је да 61% водитеља случаја, сигурније и адекватније примењује одређене кораке у стручном поступку у случајевима који су,  према животној ситуацији, слични ситуацијама обрађиваним на радионицама подршке.

Водитељи случаја препознају унапређење компетенција, посебно у делу спровођења административне супервизије, конкретизације подршке водитељима случаја и њиховог већег уважавања.  

Индикатор унапређења квалитета рада, у евалуацији, процењивали су само директори. Њих 81%  наводи да је дошло до позитивне промене у атмосфери, да је унапређен радни процес у примени адекватних корака у раду.
 
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО