Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Вести arrow Aлати за повећање професионалних компетенција
Aлати за повећање професионалних компетенција Штампај
 13. децембар 2011.

Листа питања за процену родитељских капацитета

Један од резултата одржаних радионица подршке са супервизорима центара за социјални рад који имају до 7 стручних радника, јесу креирана средстава – ''алати'' у стручном раду који допринoсе повећању компетенција (вештина и знања) стручних радника. Креирани ''алати'' одговарају на конкретне потребе водитеља случаја за помоћним средствима у радном процесу и могу имати различите намене: водичи кроз специфичне радне процесе, конкретне технике у раду и др. Овако креирана средства доприносе унифицираности стручног поступка и унапређивању квалитета услуга корисницима, уједначавању и подизању квалитета стручног поступка у оквиру метода вођења случаја.
Саветници Одељења за супервизију су питања, продукована на радионицама подршке, систематизовали у подобласти за процену родитељских капацитета (основна нега, обезбеђење сигурности, емотивна топлина, стимулација, вођство и границе, стабилност).

Листа питања, која је пред професионалцима у центрима за социјални рад, представља подсетник и оквир за прикупљање података у фази процене.

Први корак у креирању помоћних средстава у раду реализован је  кроз вежбе дефинисања питања за процену родитељских капацитета. Учесници радионица, супервизори/водитељи случаја из 61 ЦСР обухваћених подршком, имали су задатак да дефинишу сет питања која омогућавају прикупљање релевантних података за закључивање о родитељским компетенцијама (према био-психо-социјалном моделу процене) у односу на потребе деце различитих узрасних категорија.

Продукти вежби су резултат знања и богатог професионалног искуства стручних радника из центара за социјални рад, учесника радионица. Потврђују велику посвећеност и значај укључивања праксе у креирању оваквих алата којима се служи у свакодневном професионалном раду.

Сет питања није коначна листа, већ подстицај професионалцима у социјалној заштити за даље усавршавање и обогаћивање овог инструмента/помагала кроз свакодневну практичну примену.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО