Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА

Републички завод за социјалну заштиту:

  • Обезбеђује менаџмент електронских и интернет технологија и развој базе података од значаја за систем социјалне заштите, кроз управљање ИТ системима и развој и управљање базама података за подршку другим функцијама Завода
  • Формира и води библиотеку која је доступна стручњацима, са националним и међународним материјалима који покривају функције Завода и систем социјалне заштите уопште
  • Обезбеђује штампање и објављивање резултата рада Завода (водичи, упутства, приручници, информатори...), издавање редовног билтена и других публикација из делатности Завода
  • Организује семинаре, радионице, округле столове и конференције о питањима из делокруга Завода
  • Обезбеђује медијску промоцију делатности и резултата рада Завода


 Информисање, промоција и подршка

Информисање, промоција и подршка

 
Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 6 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО