Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

ПРОЦЕНА СТРУЧНОГ РАДА – СУПЕРВИЗИЈА

Републички завод за социјалну заштиту:

  • Врши процену квалитета стручног рада (усклађеност са националним стандардима) свих установа и сервиса који обављају делатност социјалне заштите
  • Учествује у изради критеријума за дефинисање квалитета услуга    социјалног рада и норматива и стандарда услуга социјалне заштите
  • Учествује у изради аката којим се прописује начин и поступак процене стручног рада и мерила за вредновање квалитета рада установама социјалне заштите
  • Установљава механизме који обезбеђују ефикасан приступ установа     социјалне заштите истраживачким и развојним материјалима и материјалима за обуку, а у циљу обезбеђивања стручне помоћи установама у унапређивању квалитета рада
  • Развија моделе супервизијске подршке пружаоцима услуга у систему социјалне заштите


 Процена стручног рада - супервизија

Процена стручног рада - супервизија

 
Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 4 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО