Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

Републички завод за социјалну заштиту:

  • Проучава социјалне проблеме, израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за унапређење
  • Прати и проучава рад и организацију сервиса и установа социјалне заштите, стара се о унапређењу њиховог рада и пружа стручну помоћ
  • Израђује, за потребе државних органа или установа, стручне елаборате и на њихов захтев даје стручно мишљење о појединим питањима
  • Износи стручна мишљења и ставове, предлаже алтернативна решења и даје препоруке о постојећим или будућим прописима, стратегијама,  документима политике у области социјалне заштите
  • Вреднује ефикасност одређених законских решења, стратегија развоја,  програма или мера у одређеним областима социјалне заштите
  • Покреће, у сарадњи са  пружаоцима услуга социјалне заштите, пилотирање     иновативних приступа за пружање социјалних услуга


 Истраживање и развој

Истарживање и развој

 
Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 3 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО