Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Делатност
Штампај

ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА

Републички завод за социјалну заштиту своју делатност заснива на вредностима оријентисаним ка развоју добре сарадње и функционалном повезивању са свим релевантним социјалним актерима. Завод  је укључен у реализацију реформских пројеката и програмских активности које воде у правцу достизања интегралног модела социјалне заштите у Републици Србији. У складу са динамиком развоја система социјалне заштите, Завод учествује у:

 • унапређењу квалитета рада пружалаца социјалних услуга
 • процесу стандардизације квалитета социјалних услуга
 • успостављању система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга
 • примени Програма мера и активности за стално стручно усавршавање стручних радника запослених у установама социјалне заштите
 • усклађивању постојећих и доношењу нових нормативних аката који уређују систем социјалне заштите
 • увођењу и примени нових метода рада и нове организације у центрима за социјални рад
 • развоју и унапређењу локалних услуга социјалне заштите
 • трансформацији установа социјалне заштите
 • развоју и сталном унапређивању мониторинга и евалуације у систему социјалне заштите
 • праћењу аналитичко-истраживачке праксе у социјалној заштити
 • развоју база података релевантних за систем социјалне заштите
 • развијању и унапређивању партнерске сарадње са међународним организацијама и институцијама са сличном делатношћу
 • обезбеђивању ефикасних модела информисања и размене искустава, знања, и примера добре праксе...

Упоредо са активним учешћем у реформским пројектима у систему, Завод посебну пажњу посвећује дефинисању својих организационо-институционалних оквира деловања. Организациони развој Завода је препознат истовремено и као циљ и као средство за остваривање програмске делатности и улоге коју Завод има у унапређивању система социјалне заштите у Србији.

 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО