Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

 МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ
УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Стандардизација услуга у социјалној заштити једна је од виталних пројектних активности, у оквиру које је препознато 10 приоритетних услуга за стандардизацију у првом кругу. За њих су сачињени предлози нацрта минималних стандарда, који су током 2008. године пилотирани код више од 30 пружалаца услуга у владином и невладином сектору, a почетком ове године предати су Радној групи Министарства рада и социјалне политике на разматрање.

Непосредно по завршеном пилотирању првог сета услуга, током децембра 2008. године започета је израда нацрта стандарда за други сет, за  још 6 услуга у социјалној заштити:

а) Свратиште за децу и младе који живе на улици;
б) Дневни боравак за младе са поремећајима у друштвеном понашању;
в) Породични смештај за одрасле и старије;
г) Прихватилиште за жртве трговине људима;
д) Институционални смештај за децу и младе са инвалидидтетом;
ђ) Институционални смештај за одрасле особе са психијатријским сметњама

У наредном периоду планира се пилотирање за ових шест услуга како би се у новембру  2009. године, Радној групи Министарства рада и социјалне политике, доставио предлог нацрта стандарда са пратећим документима: спецификација услуге са стандардима, табела за праћење испуњености и водич са припадајућим прилозима за сваку појединачну услугу.

Предложене спецификације услуга и нацрте минималних стандарда можете преузети овде:

Image Стандардизација услуга
Image Пилотиране услуге (спецификације и нацрти стандарда)
Image Извештај о развоју стандарда другог сета социјалних услуга
Image Други сет услуга, спреман за пилотирање

Нацрти ових докумената сачињени су да би указали на ефикасније пружање услуга у социјалној заштити, минималне захтеве које актуелни, или будући, пружалац услуге треба да испуни. Табела за праћење испуњености стандарда сваком пружаоцу услуге даје прецизан оријентир у самопроцени сопствене организације рада и позиционирања у систему услуга социјалне заштите. Испуњеност минималних стандарда услуге биће један од битних основа преговарања и договарања пружаоца и наручиоца услуга у локалним срединама.

Заједнички интерес свих социјалних актера и најшире заједнице је да стандарди услуга у социјалној заштити буду јасни, општепримењиви, мерљиви и, пре свега, достижни. Истовремено, минимални стандарди квалитета социјалних услуга и њихова испуњеност представљају и својеврсни показатељ социјалног развоја коме сви тежимо.

Примедбе и сугестије на предложене нацрте докумената можете проследити Тиму за израду првог нацрта стандарда на адресу: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.
         

 
Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО