Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Разговор с поводом Штампај
 16. новембар 2010. године

ИЗАЗОВИ СТАРЕЊА У СРБИЈИ

У петак 12. новембра, у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту, промовисани су садржаји два овогодишња издања научно-стручног часописа „Геронтологија“, а била је ово и прилика за разговор на тему „Изазови старења у Србији“. У разговору су учествовали научни и стручни радници који се баве различитим аспектима старења и положајем и проблемима старијих у Србији.

ИЗАЗОВИ СТАРЕЊА У СРБИЈИ

Геронтолошко друштво Србије, укупним својим активностима и издањима часописа, значајно доприноси популарисању старијих међу становништвом Србије. Како се чуло на скупу, пројекције за 21. век крајње су неповољне по старије, а да би се то схватило, потребно је, између осталог, пуно истраживања и популаризације добијених резултата. Чланци у часопису „Геронтологија“, безмало четири деценије, извор су знања и подстицај свима који делају у областима геронтологије и геријатрије.
Текстове, објављене у два овогодишња издања, презентирале су др Марија Тасић из Геронтолошког завода Београд  и Сања Јанкелић из Секретаријата за здравство Градске управе Београда.
 
Стручњаци Републичког завода за социјалну заштиту, на основу прошлогодишњих искустава у пружању супервизијске подршке у 17 установа за смештај старијих, указали су овом приликом, да организацију рада и законску регулативу ипак треба посматрати кроз призму сазнања да је, за корисника, установа исто што и дом.

Два су конкретна предлога и иницијативе потекле са скупа. Петар Кнежевић, секретар председништва Актива новинара ветерана, при Удружењу новинара Србије, предложио је да се удруже снаге активиста УНС-а и Геронтолошког друштва Србије, на популарисању и интензивирању медијских презентација проблематике. А Петар Мишић, управник Дома „Карабурма“ при Геронтолошком центру Београд, упутио је апел и позвао колеге, запослене у установама и институцијама социјалне и здравствене заштите, да као активни чланови Геронтолошког друштва Србије, и путем часописа пласирају искуства и ставове. Петар Мишић је упутио и апел да се пронађе модус по којем би установама социјалне заштите омогућило колективно чланство у Геронтолошком друштву Србије.

На скупу је, и овог пута, препозната потреба да се шире приче и знања, примери добре праксе у политикама старења код нас и у свету, да се истражује и публикује, да се промовишу резултати и свеколике активности везане за феномен старења и његов значај у свим аспектима развоја конкретне друштвене заједнице

На крају, уместо закључка, проф. др Ив-Растимир Недељковић је рекао: „Најстрашније  је доживети реалност да некоме престанете да будете потребни. Тада се губи смисао живота. А старост на улици, поготову у парку, будућност за руку води“.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО