Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Обуке за супервизоре
Обуке за супервизоре Штампај
 03. новембар 2010. године

Реализоване још две основне обуке за супервизоре

Током октобра месеца, у Републичком заводу за социјалну заштиту, реализоване су још две обуке стручних радника за послове супервизора у центрима за социјани рад. Једну групу за обуку супервизора, која је реализована почетком месеца, чинило је 20 стручних радника из општинских центара Градског центра за социјани рад Града Београда. Другу групу, чија је обука реализована крајем месеца, чинили су стручни радници из 18 центара у Србији.

Обуке за супервизоре

Током прошле године, од јуна до септембра, Републички завод за социјалну заштиту је реализовао 14 обука. Овај  ’’Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад’’ прошле године је похађало, и са успехом завршило, 194 полазника.
Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад, у организацији Републичког завода за социјану заштиту, прошло је укупно 235 стручних радника. У организацији Покрајинскиг завода за социјалну заштиту, овај програм обуке, прошле године, прошло је 65 стручних радника. С краја 2010. године, у Србији има укупно 300 стручних радника обучених за послове супервизора у центрима за социјани рад.

За стручне раднике који су прошле године завршили обуку за супервизоре и обављају те послове у својим центрима, Републички завод за социјалну заштиту је конципирао, а делом и реализовао, тематске радионице „Подршка супервизорима у примени правилника о организацији  нормативима и стандардима  рада центра за социјални рад“. Ове тематске радионице намењене су супервизорима из свих центара за социјални рад.

Од јуна до краја септембра, реализовано је шест тематских радионица. На овим радионицама 82 стручна радника, супервизора, имало је прилику да размени практична искуства.  Реализаторима радионица, коауторима програма обуке, била је ово прилика за појашњавање процеса у супервизији, конкретизацију тешкоћа и области на којима је потребно додатно радити, утврде смернице за даље спровођење супервизије.

У наредном периоду, Републички завод за социјалну заштиту реализоваће још пет оваквих тематских радионица, а тиме ће, практично, бити  омогућена струча подршка супервизорима из свих центара у Србији.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО