Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Разговор и промоција 66. броја „Социјалне мисли"
Разговор и промоција 66. броја „Социјалне мисли" Штампај
 24. септембар 2010. године

Синдром сагоревања на послу и мобинг

У просторијама Републичког завода за социјалну заштиту, у петак, 24. септембра,  вођен је разговор с поводом и промовисан 66. број часописа „Социјална мисао“. Повод за разговор били су темтски садржаји овог стручног часописа: Синдром сагоревања на послу и мобинг.
 
Разговор с поводом и промоција 66. тематског броја часописа „Социјална мисао“
 
О феномену сагоревања на послу написани су многи радови, извршена бројна истраживања, али скоро да није познaто да ли су резултати истраживања  искоришћени у циљу смањења изгарања на послу.

Закон о спречавању злостављања на радном месту ступио је на снагу 4. сепембра ове године. Предвиђене су оштре казне за прекршиоце. Непрецизност овог закона препозната је у јавности као његова највећа мањкавост.

Позиву на разговор с поводом и промоцију  тематског броја часописа, одазвали су се представници релевантних институција и установа у систему социјлане заштите.
 
«За својих 40 година радног века, нисам срео клијента који са задовољством ступа у  Центар или установу социјалне заштите» речи су једног од учесника у разговору, које илустративно дочаравају услове рада запослених у систему социјалне заштите. Када се континуираној изложености интензивном стресу, евидентној преоптерећености запослених,  додају и чињнице да су, током професионалне каријере, лимитиране могућности хоризонталног и вертикалног померања и промена, феномен изгарања на послу, рекло би се, има веома плодно тло у сфери социјалне заштите.

Несумњиво, сагоревање на послу запослених у сфери социјалне заштите нотиран је проблем. Учесници у разговору с поводом, подржали су опредељења да се у третману овог проблема наступа комплексно, са различитих аспеката. Супервизијска подршка  једно је од поља на којем запослени у Републичком заводу, путем планова подршке у  конкретним установама, делују. Сврха и циљeви подршке јесу да запослени у систему социјалне заштите продуктивније постављају границе професионалне емпатије. За истраживања нових димензија, закључак је, има простора. Али, чињеница је и то да би ваљало већ реализована истраживања, односно њихове резултате, интензивније публиковати.

У разговору поводом синдрома сагоревања на послу, опште је сагласје провејавало у ставу да би се овом феномену морало приступити комлексније, почев од сагледавања теоријског основа до модела оперативне партиципације у решавању проблема.

Више од два сата конструктивног разговора, било је недовољно времена да се и мобингу посвети дужна пажања. О овој, сада већ законски регулисаној теми, размењиваћемо ставове на неком сличном, будућем,скупу.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО