Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow Унапређење професионалне праксе у заштити деце
Штампај
 ПРОЈЕКАТ
»УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ
СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ»

У склопу пројекта ’’Трансформација резиденцијалних установа за децу и развој одрживих алтернатива’’ који спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством рада и социјалне политике, а уз финансијску подршку ЕУ, развијен је Свеобухватни план трансформације установа социјалне заштите за децу. План обухвата период од 5 година (2009-2013) и предвиђа низ активности са циљем смањења укупних резиденцијалних капацитета за децу, развоја нових услуга и сервиса, као и унапређење квалитета заштите у оквиру система социјалне заштите.
У периоду новембар 2009. – април 2010.године реализован је пројекат „Унапређење професионалне праксе у раду са децом са инвалидитетом“. Евалуација резултата овог пројекта је показала да је програм обуке, реализован у оквиру овог пројекта, развио нове компетенције  и оснажио стручњаке да се лакше суоче са захтевима који се у реформи постављају пред установе у којима раде.Такође, резултати евалуације су указали и на потребу за стицањем нових знања и вештина, пре свега  оних која се односе на рад са децом са проблемима у понашању.

Полазећи од утврђених потреба, Републички завод за социјалну заштиту је од августа 2010 до јануара 2011. године , у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, реализовао пројекат „Унапређење професионалне праксе у заштити деце са проблемима у понашању“.
 
Општи циљ пројекта  било је подизање општих и посебних компетенција стручних радника запослених у постојећим установама за смештај деце и младих без родитељског старања у функцији њиховог оспособљавања за адекватну заштиту и старање о деци са проблемима у понашању у складу са циљевима Свеобухватног плана трансформације.

Пројектне активности
Остваривање овог циља омогућено је организовањем акредитоване обуке ’’Програм подршке професионалцима у раду са децом и младима са проблемима у понашању’’, која обухвата садржаје процењене као корисне и значајне за рад са овом популацијом деце, као и обезбеђивањем стручне подршке након реализације програма обуке. Теоријски део обуке траје 8 дана и одвија се из два дела (први део 5 дана и други део 3 дана), између којих се организују супервизијске посете као практични део тренинга, што омогућава полазницима да у свом радном окружењу примене стечена знања и на тај начин обезбеде трајно усвајање вештина. Пројектом је било предвиђено да  45 стручних радника похађа овај програм.

Директни корисници овог пројекта били су запослени у 12 установа / центара за смештај деце и омладине без родитељског старања у систему социјалне заштите (Домско одељење "Христина Маркишић", Алексинац; Дом за децу и омладину ''Вера Радивојевић'', Бела Црква; Дечији дом "Младост", Крагујевац; Дом за децу и омладину "Др Станко Пауновић", Неготин; Дом за децу и омладину без родитељског старања ''Споменак'', Панчево; Дом за децу и омладину "Петар Радовановић", Ужице; Дом за децу и омладину "Вера Благојевиц", Бања Ковиљача – Лозница; Дом за децу "Јефимија", Крушевац;  Дом за децу и  омладину ''Душко Радовић'', Ниш; СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица – Нови Сад; Дом за децу и омладину "Мирослав Антић - Мика", Сомбор; Центар за заштиту одојчади, деце и омладине - Београд)

Индиректни корисници овог пројекта била су деца на смештају у овим установама, као и деца у дневним боравцима, која су, као резултат пројекта, добила адекватну процену и третман у складу са потребама.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО