Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Округли сто Штампај

21. јун 2010.

ЕВАЛУАЦИЈА ЕФЕКАТА ПРИМЕНЕ МЕРА

У четвртак, 17. јуна 2010. године, у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту, одржан је стручни скуп, округли сто на тему: «Евалуација ефеката примене МЕРА за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и младих у установе социјалне заштите».

У раду скупа, поред Сузане Пауновић, помоћника Министра за рад и социјалну политику, директора оба завода, Жике Гајић, директора Републичког и Раде Митровић, директорке Покрајинског завода за социјалну заштиту, учествовали су и представници релевантних институција: центара за социјални рад (Зајечар, ГЦСР Београд, Палилула, Ниш и Зрењанин), установа за смештај деце (Центар за заштиту одојчади-Звечанска, Дом - Стамница, Дом Младост - Крагујевац, Завод за васпитање - Београд, Дечје село-Сремска Каменица), Центра за породични смештај, НВО (Фамилија).


 Евалуација ефеката примене мера  


Резултате примене МЕРА, на основу периодичних извештавања центара за социјални рад, од ступања на снагу до фебруара 2010. године, презентирале су Рада Митровић за центре са територије Војводине и Гордана Ковић за центре са територије Србије без АПВ. О ефектима примене МЕРА на унапређење стручног поступка који се води у Центру за социјални рад, са аспекта Министарства рада и социјалне политике, говорио је Стеван Поповић, самостални саветник у Сектору за бригу о породици. Конкретна искуства у примени МЕРА, у контексту реурса локалне заједнице, презентирала је  Божица Аксић из Центра за социјални рад у Зајечару.

На скупу је, између осталог, закључено да су МЕРЕ дале очекиване позитивне помаке, који се огледају, пре свега, у смањеном броју деце и младих на смештају у установама, промењеној структури деце на смештају, као и у унапређеном стручном поступку при вршењу послова смештаја. Отуда, један је од закључака скупа, треба формирати Радну групу која треба да сачини коначан предлог даљих активности.

Закључке скупа можете преузети овдe ...
 
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО