Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

 ПРОЦЕНА СТРУЧНОГ РАДА
У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Процена стручног рада представља основу за планирање подршке професионалцима у систему социјалне заштите. Основни циљ процене стручног рада је унапређење стручног рада, а самим тим и квалитета услуга које се пружају корисницима.

Током процене стручног рада, саветнице из Завода, у сарадњи са стручним радницима установа социјалне заштите анализирају актуелну праксу у установи, сагледавају потребе за подршком запосленима у појединим сегментима стручног рада и на основу утврђених потреба заједно сачињавају план стручне подршке.

У овом процесу, акценат је на заједничком сагледавању могућности подизања квалитета услуге на виши ниво кроз унапређење професионалних компетенција запослених, креирања процедура на нивоу конкретне установе, унапређења постојеће организације стручног рада, увођење нових метода рада, коришћење модела добре праксе на нивоу система, итд.

Напомена: Извештаји о извршеној процени стручног рада и пруженој стручној подршци, које можете преузети на овој страници, објављени су уз сагласност запослених у установама у којима је процена реализована.Image  Синтетизовани извештај о извршеним проценама стручног рада у установама за смештај  одраслих и  старијих лицаПреузмите извештаје:

Image  Процена стручног рада у Геронтолошком центру у Књажевцу 

Image  Процена стручног рада у Геронтолошком центру Матарушка Бања

Image  Процена стручног рада у Дому за одрасла инвалидна лица Дољевац

Image  Процена стручног рада у Геронтолошком центру "Јеленац", Алексинац

Image  Извештај - Центар за социјални рад са домским одељењем Пожега

Image  Процена стручног рада у дому за старе и негу старих лица ''ДОЛЧЕ ВИТА-КЕЈ''

Image  Процена стручног рада у Домском одељењу за пензионере и старе у Кучеву

Image  Процена стручног рада у Дому за старе "МелиорВита", Јаково, Београд

Image  Процена стручног рада у Геронтолоском центру у Јагодини

Image  Процена стручног рада у Дому за пензионере у Сурдулици

Image  Процена стручног рада у Герентолошком центру у Лесковцу

Image  Процена стручног рада у Дому "Моша Пијаде", Београд

Image Стручна подршка у Дому за лица ометена у менталном развоју, Тутин

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО