Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Иницијативе за нови формат извештавања
Иницијативе за нови формат извештавања Штампај
 01. март 2010.

Радионица
 „ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ И
КОРИШЋЕЊЕ АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРАКСЕ У
УСТАНОВАМА ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И
ЗАВОДИМА  ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ“


У ширењу иницијативе за нови формат извештавања одржана је и трећа радионица. Скуп је одржан 24. фебруара 2010. године. После представника центара за социјални рад и геронтолошких установа, Завод је овом радионоцом окупио представнике установа за смештај деце без родитељског старања и завода за васпитање деце и омладине.

Циљ стручног скупа био је да се у међусобној размени искустава, знања и примера добре праксе упореде реформске активности установа и формат извештавања о резултатима овог рада као и коришћење систематозоване аналитичко истраживачке праксе која се у виду базе података нaлази на сајту Завода.

Иницијативе за нови формат извештавања
У завршној дискусији учесници су изразили висок степен задовољства оваквом сарадњом установа са Заводом, као и потребу за континуитетом у овом контакту - стручним скуповима на којима би се обрађивале све теме од значаја за њихов рад са корисницима, као и сви професионални изазови који долазе са реформским променама.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО