Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow О Заводу arrow Делатност и функције
Штампај

ДЕЛАТНОСТ И ФУНКЦИЈЕ ЗАВОДА

Основна делатност Завода, како је дефинисано његовим Статутом је унапређење општег концепта и праксе социјалне заштите, подстицање развоја, компетентно ангажовање друштвених ресурса и досезање квалитета и ефикасности социјалних услуга и сервиса.

Делатност Завода остварује се у оквиру следећих функција:

 ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ
 ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА
 ПРОЦЕНА СТРУЧНОГ РАДА - СУПЕРВИЗИЈА
 ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА


 Делатност и функције


У оквиру своје делатности, Завод између осталог :

  • Износи стручна мишљења и ставове, предлаже алтернативна решења и даје препоруке о постојећим или будућим прописима, стратегијама, документима политике у области социјалне заштите и сл;
  • Унапређује квалитет, ефикасност и исплативост пружања услуга социјалне заштите, путем обезбеђења подршке и савета пружаоцима услуга социјалне заштите, идентификације и преноса добре праксе;
  • Предузима, у сарадњи са специфичним пружаоцима услуга социјалне заштите, пилотирање нових и иновативних приступа за пружање услуга (генерисање и трансфер добре праксе);
  • Проучава специфичне проблеме у оквиру система социјалне заштите;
  • Утиче на процену и праћење специфичних питања и реформише активности које су од фундаменталног значаја за остваривање циљева и задатака стратешких докумената државних органа;
  • Вреднује ефикасност одређених законских решења, стратегије развоја, програме или мере у одређеним областима социјалне заштите;
  • Установљава кодекс праксе у социјалној заштити, у сарадњи са стручним радницима односно професионалцима, пружаоцима услуга, корисницима и другим релевантним социјалним актерима;
  • Установљава и имплементира минимум националних стандарда.

 

 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО