Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Почетна страна arrow Радионица о извештавању
Радионица о извештавању Штампај

 07. децембар 2009.

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРАКСЕ
У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Републички завод за социјалну заштиту је 03. децембра, 2009. године организовао радионицу под називом „Извештавање о раду и коришћење аналитичко - истраживачке праксе у центрима за социјални рад“. Радионица је део програмских активности које се у Заводу одвијају на два пројекта: „Пројекат систематизације истраживачко-аналитичке праксе за развој и унапређивање система социјалне заштите и планирање делатности Републичког завода за социјалну заштиту“ и „Израда свеобухватног Извештаја о раду установа социјалне заштите и развоју услуга партнерских организација у систему социјалне заштите Србије за потребе МРСП, цивилног друштва, стручњака и других носилаца политичког одлучивања у области социјалне заштите".

Радионица о извештавању

Стручни скуп одржан је у просторијама Завода и трајао је од 10.30 до 15.30. часова  а били су позвани представници центара за социјални рад из целе Србије, представници ресорног министарства, невладиног сектора и Републичког завода за статистику, укупно 31 учесник. Циљ радионице био је  да се у размени знања и искустава постигну одговарајућа унапређења у области извештавања, као и коришћења аналитичко истраживачке праксе која се у виду базе података нуди на сајту Завода.

Након уводног/поздравног говора директора Завода за социјалну заштиту, господина Живорада Гајић, следиле су две презентације које је одржала др Лидија Козарчанин, руководилац Одељења за истраживање. Прва, на тему „Увођења система квалитета у социјалну  заштиту“ а након тога,  представљање интегралног Извештаја о раду центара за социјални рад за 2008. годину. Следила је радионица на тему „Како до бољег праћења и вредновања рада?“, коју је водила Сузана Ивановић, саветник у Одељењу за истраживање. У другом делу скупа, Шанија Сагдати и Бранка Бркић, саветници у Одељењу за истраживање представили су Базу истраживачко-аналитичке праксе у области социјалне заштите - континуирани пројекат Завода.

Скуп је протекао у изузетно позитивној и конструктивној атмосфери, а додатни разлог за задовољство организатора лежи у чињеници да су се одазвали сви учесници са листе позваних који су при том били високо мотивисани за дискусију током скупа,  као и за будућу сарадњу са Заводом за социјалну заштиту. У завршној евалуацији рада скупа, у дискусији је и садржај и начин рада скупа похваљен од стране учесника.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО