Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow Подршка трансформацији установа за децу
Подршка трансформацији установа за децу Штампај

 ПОДРШКА ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ

Републички завод за социјалну заштиту у сарадњи са УНИЦЕФ-ом реализовао је пројекат ''Унапређење професионалне праксе у заштити деце са сметњама у развоју'' у периоду од новембра 2009 до априла 2010. године

Пројекат је реализован у склопу већег пројекта, ’’Трансформација резиденцијалних установа за децу и развој одрживих алтернатива’’ који спроводи УНИЦЕФ у Партнерству са Министарством рада и социјалне политике а уз финансијску подршку ЕУ. У оквиру овог пројекта направљен је Свеобухватни план трансформације установа социјалне заштите за децу који обухвата период од 5 година (2009-2013) и предвиђа низ активности са циљем смањења укупних резиденцијалних капацитета за децу, развоја нових услуга и сервиса као и унапређење квалитета заштите у оквиру система.


Општи циљ пројекта ''Унапређење професионалне праксе у заштити деце са сметњама у развоју'' био је управо унапређење квалитета заштите деце и омладине са сметњама у развоју у институцијама и у оквиру планираних дневних боравака.

Пројекат се састојао из два сегмента:

•    омогућaвање стручним радницима из 12 установа у процесу трансформације да похађају обуку под називом ‘’Програм основне обуке за рад са особама и децом са сметњама у развоју’’
•    организација посета стручних тимова установама у процесу трансформације у циљу подршке у примени нових начина рада и успостављању нових услуга.

Пројектне активности

У првом делу пројекта специјализована невладина организација ’’Дечје срце’’, која пружа подршку деци и младима са сметњама у развоју кроз спровођење интегративних, психосоцијалних и едукативних програма и која је аутор акредитованог програма ’’Школа животних вештина’’,  је припремила обуку који садржи основне елементе процењене као корисне и значајне за рад са децом са сметњама у развоју.

Укупно је организовано 5 реализација а након акредитације сви полазници који су успешно завршили обуку добили су о томе потврду од Републичког завода за социјалну заштиту.

Специфични циљеви остварени овом фазом пројекта су:

•    Сензибилизација стручних радника за рад са децом и младима са сметњама у развоју и њихово оспособљавање за препознавање потреба ове групације корисника
•    Стицање нових знања и вештина неопходних за ефикасан рад са децом и младима са сметњама у развоју,

а као резултат имамо акредитовани програм за рад са особама и децом са сметњама у развоју који ће представљати допринос и допуну досадашњем опусу акредитованих програма.

Након реализације обука ушли смо у другу фазу пројекта у којој су формирани тимови за пружање стручне подршке који су се састојали од представника Републичког завода, специјализоване невладине организације ’’Дечје срце’’ и установе / програма са искуством у примени метода које су представљене на обуци (Дом за лица ометена у менталном развоју ''Срце у јабуци'', Специјалнизовани завода за децу и омладину ''Никола Шуменковић'' из Стамнице).

У свакој установи (односно са полазницима семинара из те установе) тим за стручну подршку провео је просечно укупно 4 радна дана, а динамика и интензитет подршке су планирати у складу са потребама сваке појединачне установе (односно полазника обуке).

Специфични циљеви остварени у овој фази су:

    * Оснаживање стручних радника за развој нових услуга / програма усмерених на задовољавање разноврсних потреба деце и младих са сметњама у развоју у заједници,
    * Стварање предуслова за даљње континуирано стручно усавршавање запослених у систему социјалне заштите.

Евалуцаија пројектних актиности, представљена на завршном скупу организованом 29. априла 2010. године у СОС Дечијем селу "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица, показала је да је основни циљ пројекта, а то је подизање компетенција за рад са децом са сметњама у развоју, остварен и да су учесници из пројекта изашли оснажени и охрабрени за рад са децом са сметњама у развоју и мотивисани за даље професионално усавршавање и развој.

У пројекту су учествовали запослени у 12 установа / центара за смештај деце и омладине без родитељског старања у систему социјалне заштите (Домско одељење "Христина Маркишић", Алексинац; Дом за децу и омладину ''Вера Радивојевић'', Бела Црква; Дечији дом "Младост", Крагујевац; Дом за децу и омладину "Др Станко Пауновић", Неготин; Дом за децу и омладину без родитељског старања ''Споменак'', Панчево; Дом за децу и омладину "Петар Радовановић", Ужице; Дом за децу и омладину "Вера Благојевиц", Бања Ковиљача – Лозница; Дом за децу "Јефимија", Крушевац;  Дом за децу и  омладину ''Душко Радовић'', Ниш; СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица – Нови Сад;’’Центар за развој локалних услуга’’ – Врање, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине - Београд).
 
 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

За сада се пројекат одвија према планираној динамици. У периоду од 23. новембра 2009. до 5. фебруара 2010. године у СОС Дечјем селу ''Милорад Павловић'' у Сремској Каменици, реализовано је 5 обука чије су садржаје полазници оценили као веома корисне и значајне.

Полазници из свих установа изразили су задовољство обуком јер сматрају да је допринела  унапређењу стручних компетенција у свим областима рада са децом са сметњама у развоју -  од комуникације, препознавања  потреба и практичних вештина за пружање подршке корисницима до планирања активности и разумевања права на избор корисника у складу са њиховим капацитетима...

 
Подршка трансформацији установа за децу


Програм је такође, према изјавама полазника,  допринео промени односа и ставова полазника о деци са сметњама у менталном развоју. Како аутори наводе, на крају обуке демистификована је заштитничка улога професионалаца која се изражавала у развоју пасивности и зависности детета од туђе помоћи, а све из страха да се не угрози његова безбедност. Код учесника обуке је такође унапређено разумевање права корисника и потреба за новим услугама у локалној  заједници. Развој ових компетенција јача капацитет стручњака за усаглашавање унутрашње организације рада са новим захтевима који се у реформи постављају пред установу.


Подршка трансформацији установа за децу


Програм обуке ‘’Програм основне обуке за рад са особама и децом са сметњама у развоју’’ пилотиран је, дорађен и предат на акредитацију где ће га Одбор за акредитацију разматрати на првој следећој седници 24. фебруара. Следећа фаза пројекта, у којој ће стручни тимови обилазити установе започела је 29. јануара посетом Дому за децу ''Јефимија'' из Крушевца.

Тимови ће у периоду јануар – април обавити у просеку 3 посете свакој установи и на тај начин обезбедити континуирану подршку стручним радницима и њиховим руководиоцима у практичној примени новоусвојених знања и вештина за рад са децом са сметњама у развоју као и успостављању нових услуга у складу са потребама корисника.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 3 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО